62ddff07 6be8 4d6c 82e7 b023c88223b9

SSAB kehittää hiilivapaata terästuotantoa

Kaupungistuminen on hypertrendi, jonka ennakoidaan johtavan terästuotannon kaksinkertaistumiseen jo lähivuosikymmenten aikana. Siksi hiileen vahvasti perustuvan tuotantotavan on aika väistyä, jos ilmastonmuutos halutaan pysäyttää.

P

ohjoismaiden suurin teräksen tuottaja SSAB on aloittanut fossiilivapaan terästuotannon kehitystyön. Terästuotannon ydinprosessissa rautaoksidien pelkistäminen hiilen sijaan vedyllä tulee olemaan massiivinen ilmastoteko. Yksinomaan SSAB:n Raahen terästehtaan masuunit vastaavat noin seitsemästä prosentista Suomen hiilidioksidipäästöjä.

”Uuden tuotantotavan myötä masuunien piiput poistuvat kokonaan, sillä terästuotannon ainoat päästöt ovat vesihöyryä, SSAB:n ympäristöjohtaja Harri Leppänen sanoo ja viittaa kädellään kohti savua tupruttavia piippuja Raahen tehdasalueella.

Muutoksen aikajana yltää 2030–2040-luvuille, mutta konkreettiset toimenpiteet ovat jo käynnissä. Leppänen huomauttaa, että raakaraudan pelkistäminen hiilellä on tunnettu noin tuhannen vuoden ajan, joten fossiilivapaaseen terästuotantoon tähtäävän Hybrit-hankkeen aikaikkuna onkin verrattain pieni.

”Teräksen kysynnän on laskettu kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä ja samalla maapallon lämpeneminen pitäisi saada pysäytettyä. Nykyisen terästuotannon päästöt on saatu lähelle minimiä, joten on aivan uusien ratkaisuiden aika”, Leppänen sanoo.

Pilottiyksikön rakentaminen käynnistyy pian

SSAB aloittaa vedyn tuotannon ja vetypelkistyksen pilottiyksikön rakentamisen jo tämän vuoden aikana Raahen vastarannalla Luulajassa. Noin kuuden vuoden kuluttua tuotanto siirretään demonstraatiolaitosvaiheeseen, jolloin tuotannon volyymi nousee jo merkittävästi. Raahen terästehtaan teknologiamuutos alkaa reilun 10 vuoden kuluttua, kun masuunit tulevat peruskorjausikään.

“TERÄSTEOLLISUUDEN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN EI ONNISTU NYKYTEKNOLOGIALLA.”

SSAB:n kumppaneita Hybrit-hankkeessa ovat Vattenfall ja LKAB. Leppänen sanoo, että teollisessa mittakaavassa vetypelkistämisen saaminen kustannustehokkaaksi edellyttää uudenlaisen rautapelletin kehittämistä. Vedyn tuottaminen vedestä vaatii puolestaan runsaasti hiilineutraalia sähköä.

”Meidän kehittämämme teknologia ei kuitenkaan riitä päästöjen vähentämiseksi, jos jossain päin maapalloa voidaan tehdä terästä edullisemmin. Siksi tarvitaan globaaleja sopimuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.”

ssab.fi

Mainos