0e71f753 fb62 43ab 9016 d2cb3bb35c89

Teollisuuden seuraava sukupolvi - Resurssien ja tiedonhallinnan optimointi

Teollisuus elää murrosta; toiminta rakentuu entistä enemmän projekteista, allianssiliiketoimintamalli korvaa perinteistä alihankintamallia ja digitalisaatio valloittaa teollisia hankkeita.

V

uonna 2005 perustettu suomalainen Enersense International Oyj on teollisuuden suurhankkeisiin erikoistunut yhtiö, jonka missiona on kehittää teollisuuden kilpailukykyä.

"Olemme huomioineet murroskauden ja kehittäneet uusia toimintatapoja. Digitaalisella palvelualustallamme, E-Sensellä, hankkeen läpivienti ja projektinhallinta tehostuu huomattavasti", kertoo Enersense International Oyj:n toimitusjohtaja Jussi Holopainen.

Enersense tunnetaan teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa sekä kansainvälisesti yli 30 maassa. "Haluamme viedä uusia ratkaisuja teollisille toimijoille ja olla heille seuraavan sukupolven liiketoimintakumppaneita."

Enersensen toiminta, tuotteet ja palvelut jakaantuvat kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Resurssit tuottaa henkilöstöpalveluja teollisuudelle, Suunnittelu ja tuotanto valmistaa ja pintakäsittelee suuria teräsrakenteita pääasiassa meri- ja telakkateollisuuteen ja Digitaaliset ratkaisut ja palvelut tarjoaa E-Sense-ohjelmistoalustan tukipalveluineen.

"Yksinkertaisesti E-Sense on skaalautuva digitaalinen palvelualusta muun muassa alihankinta- ja urakointiketjujen sekä rakennusprojektien läpinäkyvään toiminnanohjaukseen ja kustannustehokkaaseen tiedonhallintaan."

Kansainvälisesti ohjelmistoa on käyttänyt yli 7 000 yrityskäyttäjää yhteensä yli 55 000 työntekijän hallinnointiin sekä yli 100 000 asiakirjan päivittämiseen ja tarkistamiseen joka vuosi.

“E-SENSELLÄ HANKKEEN LÄPIVIENTI JA PROJEKTINHALLINTA TEHOSTUU HUOMATTAVASTI.”

"Asiantuntijapalveluorganisaatiomme ottaa vastuun asiakkaan velvollisuutena olevasta viranomaisvaatimusten hallinnasta. Tällöin asiakkaalta vapautuu resursseja omaan ydinosaamiseen."

E-Sense-ohjelmistosta ovat asiakkaan käytössä versiot 1 ja 2. Uusi, vielä tuotekehityksessä oleva, E-Sense 3 -versio on tarkoitus lanseerata kuluvan vuoden aikana. Versio rakentuu uudelle kokonaiskonseptille, jossa hyödynnetään moderneja, digitaalisia teknologioita, joilla mahdollistetaan esimerkiksi resurssien tehokkaampi yksilöinti ja paikantaminen.

enersense.fi

Mainos