Dd7c0385 9173 488c 86c3 ba50e553224f

Uudet teknologiat vievät kaivoslaitteita eteenpäin

Sandvikin tutkimus- ja teknologiakehitysyksikkö Tampereella tutkii rakennuspalikoita uuden sukupolven kaivoslaitteisiin.

M

arkkinajohtaja säilyttää asemansa vain olemalla askeleen muita edellä. Sen tietää Sandvik, joka panostaa kiviteknologian ja porausjärjestelmien lisäksi vahvasti digitalisaatioon ja e-drive-järjestelmiin.

Yhtiön tuotepaletissa on ollut automaattisia kaivoslaitteita yli 20 vuotta. Nyt ne ovat harppaamassa huimasti eteenpäin digitalisaation sekä koneoppimis- ja tekoälyteknologioiden avulla ja tulevaisuudessa toimivat eristettyjen alueiden sijaan ihmisten ja muiden koneiden seassa. ”Teemme maan alle samaa kuin autoteollisuus tekee maan päälle, mutta vaikeissa olosuhteissa pimeässä ja pölyssä ja ilman satelliittinavigointia”, kuvailee haasteita Sandvik Mining and Rock Technologyn tutkimus- ja teknologiajohtaja Jani Vilenius.

Uuden sukupolven konejärjestelmät lisäävät kaivosten turvallisuutta, tuottavuutta ja tuotannon ennustettavuutta. Ne havainnoivat ympäristöään sekä tunnistavat riskitilanteet ja välttävät niitä, eivätkä häiriinny poikkeamista. Aiempaa älykkäämmät laitteet keskustelevat keskenään verkossa ja toimivat tehokkaasti yhteen, mikä mahdollistaa työmaalaajuisen kaivostuotannon optimoinnin aivan uudella tavalla.

”Uskon, että saamme laitteet valmiiksi ennen kuin autonomiset autot liikkuvat kaduilla eli kolmen-viiden vuoden kuluessa. Kaivos on hallitumpi ympäristö kuin liikenne maan päällä”, lisää erikoistutkija Jussi Puura.

Suomessa vahvaa osaamista

Autonomiset laitteet ovat Vileniuksen mukaan vain yksi osa Sandvikin panostuksesta digitalisaatioon, jota hyödynnetään myös kiviteknologiassa, porausjärjestelmissä ja e-drive-järjestelmissä.

Sandvikin tutkimus- ja teknologiakehitysyksikön työ näkyy niin porauslaitteissa kuin lastaus- ja kuljetuskoneissa. ”Teemme tuotekehitysprojekteille rakennuspalikoita. Niiden pohjalta tuotealueet voivat kehittää tuotteita ja saada ne nopeasti markkinoille, sillä konseptit ja teknologiat on jo todennettu. Mallimme on aika uniikki Suomessa.”

Yksi syy Sandvikin tutkimuksen ja teknologiakehityksen keskittymiselle Tampereelle on testikaivos. Toinen syy liittyy alueelta löytyviin huippuosaajiin ja hyviin yhteistyökumppaneihin niin yliopistomaailmassa kuin pk-yrityssektorilla. Toki kumppaneita on myös muualta Suomesta ja maan rajojen ulkopuolelta.

“USKON, ETTÄ SAAMME LAITTEET VALMIIKSI ENNEN KUIN AUTONOMISET AUTOT LIIKKUVAT KADUILLA ELI KOLMEN- VIIDEN VUODEN KULUESSA.”

Hyväksi esimerkiksi akateemisesta yhteistyöstä Vilenius nostaa Tampereen teknillisen yliopiston Teollisuuden tohtorikoulun. ”Meillä on jo yksi sieltä valmistunut tohtori ja nyt kuusi tohtoriopiskelijaa. Koulutuksessa tulee näkyviin teollisuuden ja yliopiston todellinen yhteistyö ja se, miten akateemista tutkimusta voidaan soveltaa yritysten tarpeisiin”, hän kertoo.

Molemmat miehet korostavat kilpailun kiristyneen, joten alan johtoaseman säilyttämiseksi asiat pitää tehdä aiempaa paremmin uusia teknologioita hyödyntämällä. Siihen tarvitaan perinteisten kivi- ja porausteknologiajärjestelmien osaamisen lisäksi monialaista osaamista. ”Tämä on uutta meille kaikille, joten tarvitsemme huippuosaajia.”

Sandvik Group

Sandvik Group on kansainvälinen korkean teknologian teollisuuskonserni, jonka pitkälle kehitetyt tuotteet parantavat asiakkaiden tuottavuutta, turvallisuutta ja kannattavuutta. Sandvik on markkinajohtaja valikoiduilla erikoisaloilla. Näitä ovat metallintyöstössä käytettävät työkalut, kaivos- ja urakointiteollisuuden laitteet ja työkalut, ruostumattomat materiaalit, erikoismetalliseokset, metalliset ja keraamiset kestomateriaalit sekä prosessijärjestelmät. Vuonna 2017 konserni työllisti 43 000 henkilöä, ja sillä oli työntekijöitä ja toimintaa yli 150 maassa. Liikevaihto oli noin 91 miljardia Ruotsin kruunua.

Sandvik-konserniin kuuluva Sandvik Mining and Rock Technology -liiketoiminta-alue on maailman johtava kaivos- ja urakointiteollisuuden louhinta- ja porauslaitteiden, porakaluston ja niihin liittyvien palveluiden tuottaja. Sovellusalueita ovat maanpäällinen ja –alainen poraus, mekaaninen kiven irrotus, murskaus ja seulonta, lastaus ja kuljetus, kalliorakentaminen, louhostoiminta sekä murskaus ja rikotus.

Sandvikilla on Suomessa toimintaa Tampereella, Turussa, Lahdessa ja Vantaalla. Sandvik työllistää Suomessa noin 2000 henkilöä.

Sandvik_2.jpg Sandvik Mining and Rock Technologyn erikoistutkija Jussi Puura ja tutkimus- ja teknologiajohtaja Jani Vilenius haluavat luoda yhtiölle oman ekosysteemin, nitoa siihen osaavat yhteistyökumppanit ja edistää yhtiön teknologiankehitystä sen avulla.

home.sandvik

Mainos